Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Шкільна бібліотека - інформаційний центр із забезпечення освітнього процесу


Основні завдання шкільної бібліотеки:

• бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу конкретного закладу в засвоєнні я к програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті;
• забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти;
• забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних рівнів складності – як друкованих, так і інших носіїв інформації;
• розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі, а також самим створювати інформацію шляхом широкого відбору засобів комунікації і застосування нових інформаційних технологій;
• забезпечення матеріалами, які підготують учнів до безперервної освіти.

Пріоритетні напрямки функціонування шкільної бібліотеки:

– підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної функції;
– глибоке вивчення читацьких інтересів та як повніше задоволення їх;
– координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги;
– систематична робота по збереженню книжкового фонду;
– вивчення і впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек ЗНЗ;
– сприяти підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів школи, популяризації педагогічної літератури;
– всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів, педагогічних працівників: забезпечення програмами, підручниками, посібниками.
З огляду на це роль бібліотекаря набуває нових значень. Крім своїх традиційних функцій він має здійснювати постійний пошук активних форм роботи з учнями щодо вироблення вміння орієнтуватись у зростаючому потоці інформації.
Діяльність шкільних бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб учнів, педагогів включає систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, його популяризації. Крім того шкільна бібліотека складає і готує списки літератури з навчально-виховної роботи закладу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводить бесіди, організує різні тематичні виставки, конференції, літературні вітальні й вечори.
В умовах інформатизації суспільства особливого значення набуває формування інформаційної культури та її найважливішої складової бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Ефективною формою реалізації цього завдання є бібліотечні уроки, дні бібліографії, індивідуальні та групові бесіди, консультації, діяльність гуртків. Шкільна бібліотека повинна заохочувати дітей до систематичного читання задля постійного підвищення рівня особистого розвитку, сприяти виробленню в дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищенню якості й ефективності процесу читання: критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного. Виконанню цих функцій сприяє проведення свят та конкурсів – ''Тиждень дитячої та юнацької книги'', ''Найкращий читач'', що проводяться кожного року, різні форми роботи з батьками, які знайомлять їх з методами, що сприяють розвитку читацьких інтересів дітей.


Центр освітніх технологій Управління освіти працює над вирішенням таких проблем:

• сприяння формуванню навичок основ комп’ютерної грамотності бібліотекарів;
• сприяння формуванню фонду електронних ресурсів бібліотек;
• посилення роботи оргкомітетів, класних керівників, учителів з предметів, органів самоврядування, батьків щодо збереження навчальної книги


Нормативні документи Місячник шкільних бібліотек


Всеукраїнський конкурс
«Шкільна бібліотека»
Новини бібліотечного життя


Бібліотекарю закладу освіти Електронна бібліотека


Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)