Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

2021/2022 навчальний рік


Нормативні документи, що регламентують роботу закладів освіти

Закон україни «Про освіту»

Закон україни «Про позашкільну освіту»

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 №144

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»

Наказ МОН України від 23.04.2019 №536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»

Наказ МОН України від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

Лист МОН України від 28.08.2021 №1/9-423 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»

Лист МОН України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»

Лист МОН України від 08.04.2020 №1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-441 «Щодо неухильного дотримання законодавства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 №786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305»

Лист МОН України від 22.01.2021 №1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб»

Лист МОЗ України від 22.06.2021 №26-04/18273/2-21 «Щодо виконання норм харчування»

Лист МОЗ, МОН України від 07.07.2021 №1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»

Лист Мінекономіки від 29.07.2021 №3304-04/39136-06 «Щодо договорів про закупівлю у сфері організації харчування у закладах освіти»

Наказ МОН від 30.04.2021 №493 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти»

Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Постанова КМУ від 27.12.2018 №1190 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Лист МОН від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 19.05.2020 №654 «Щодо примірного переліку питань»

Лист МОН від 20.05.2020 №1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 14.07.2015 №762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621) «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу»

Лист МОН від 22.07.2019 №1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»

Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»

Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

Постанова КМУ від 21.08.2013 №607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Постанова КМУ від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 13.07.2021 №813 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1—4-х класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 29.04.2020 №574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»

Наказ МОН від 07.02.2020 №143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»

Наказ МОН від 23.04.2018 №414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти»

Наказ МОН від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Лист МОН від 18.05.2018 №1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист МОН від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2-1255 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»

Лист МОН від 10.03.2021 №1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»

Лист МОН від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Лист МОН від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

Наказ МОН від 22.09.2011 №1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»

Наказ МОН від 05.01.2021 №17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти»

Наказ МОН від 08.02.2021 №147 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України»

Наказ Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 №01-11/78 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»

Постанова КМУ від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

Наказ Мінекономіки від 17.09.2021 №568-21 «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор)закладу загальної середньої освіти»

Постанова КМУ від 20.01.2021 №31 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОЗ України від 06.04.2021 №637 «Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти»

Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)