Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Доступність до якісних освітніх послуг починається з дошкільної освіти, оскільки саме вона є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти, основою системного розвитку дитини, фундаментом творіння якісно нового освітнього процесу.
Надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти в Індустріальному районі м.Харкова здійснюють 21 заклад дошкільної освіти (ЗДО), а саме:
-17 ЗДО загального розвитку;
-4 ЗДО комбінованого типу, з них:
- для дітей з частими та тривалими застудними захворюваннями КЗ «ДНЗ №232»;
- для дітей з порушенням слуху КЗ «ДНЗ №240»;
- для дітей з порушенням зору КЗ «ДНЗ №268»;
- для дітей з порушенням мови в КЗ «ДНЗ №439».За рішенням 18 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.08.2012 №798/12 змінено тип та перейменовано ЗДО №232 з ясел-садка компенсуючого типу на ясла-садок комбінованого типу.
З 01.01.2013 року Рішенням 21 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 19.12.2012 № 981/12 ''Про перейменування навчальних закладів’’ в мережу навчальних закладів передано комунальний заклад ''Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 3 Харківської міської ради’’.
Згідно з Рішенням 23 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 17.04.2013 №1114/13 з 1 вересня 2013 року створено комунальний заклад ''Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 272 Харківської міської ради''.

Якщо дитина не має змоги відвідувати заклад дошкільної освіти, а батьки бажають дізнатись, як правильно розвивати і виховувати її, підготувати до школи, є можливість знайти відповіді на актуальні питання. З січня 2018 року (останній четвер кожного місяця з 16.00 - 18.00) в Управлінні освіти працює консультативний пункт для надання індивідуальної та групової соціально-психологічної, педагогічної та інформаційної допомоги батькам та дітям, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, з питань виховання і розвитку дитини дошкільного віку та її соціалізації в суспільстві.


Правила приойму дітей до закладів дошкільної освіти
Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до ст.9,14 Закону України ''Про дошкільну освіту'', листа МОН України від 29.03.2018 №111-01/89 ''Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти'', п.п.6,7,8,9,10 Положення про дошкільний навчальний заклад та основних положень Статуту кожного закладу освіти.
Здійснює прийом дітей до закладів дошкільної освіти керівник на підставі:
Направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого районним реєстратором.
Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Довідки про результати обов'язкового медичного огляду (форма №086-1/0).
Довідки профілактичних щеплень.
Свідоцтва про народження дитини.

Прийом дітей до комунальних закладів дошкільної освіти (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад за наявності всіх обов'язкових документів та висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичний висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу за умови попереднього внесення дитини до Реєстру.
У 2019/2020 навчальному році у закладах дошкільної освіти відкрито 215 груп (5412 вихованців), з них:

45 груп для дітей раннього віку:
- з 9 годинним перебуванням: 24 групм, в них 588 дітей;
- з 12 годинним перебуванням: 20 груп, в них 468 дітей;
- з 24 годинним перебуванням: 1 група (КЗ ''ДНЗ №240'') для 7 дітей;
170 груп для дітей дошкільного віку:
- з 9 годинним перебуванням: 135 груп, в них 3459 дітей;
- з 10,5 годинним перебуванням: 34 групи, в них 912 дітей;
- з 24 годинним перебуванням: 1 група (КЗ ''ДНЗ №240'') для 8 дітей.
У заклад дошкільної освіти комбінованого типу №№232, 240, 268, 439 відкрито 14 спеціальних груп, а саме:
- у КЗ ''ДНЗ №232'' – 1 група для 25 дітей з частими та тривалими застудними захворюваннями;
- у КЗ ''ДНЗ №240''– 6 груп для 47 дітей з порушенням слуху;
- у КЗ ''ДНЗ №268'' – 3 групи для 41 дитини з порушенням зору;
- у КЗ ''ДНЗ №439'' – 4 групи для 60 дітей з порушенням мовлення.


Згідно з вимогами листа Міністерства освіти і науки України від 04.04.2005 № 1/9-163 щодо охоплення не менше 80% дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням у районі проводиться систематична робота з дітьми, які не відвідують заклади дошкільної освіти. Управлінням освіти району створені персоніфіковані банки даних на цих дітей. Oхоплено 100% 5 річок.

Особливу увагу щодо підготовки до шкільного навчання приділено дітям 6-го року життя. З метою охоплення дітей дошкільною освітою запроваджені різні форми роботи щодо підготовки дітей до навчання у школі, а саме: створено консультативні пункти на базі заклад дошкільної освіти з метою ознайомлення батьків із завданнями та змістом підготовки дітей до навчання у школі; відвідування дітьми окремих занять з вихователем, логопедом, практичним психологом, іншими фахівцями, проводились «Дні відкритих дверей». Також залучаються батьки та діти до проведення масових заходів, дитячих фестивалів, конкурсів, які організовують заклади дошкільної освіти, формуючи у них розуміння, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи неперервної освіти.


Харчування (перейти на сторінку)


Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування дітей в ЗДО включає проведення обов'язкових медичних оглядів, а саме:
• групи раннього віку - 1 раз у квартал з обов'язковою антропометрією;
• групи старшого дошкільного віку - 1 раз на півроку з обов'язковою антропометрією;
• огляд дітей перед профілактичними щепленнями, які проводяться згідно календаря щеплень;
• поглиблений огляд дітей один раз на рік.
Лікарі оглядають дітей, роблять висновок про стан здоров'я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявністю показань). Стан захворюваності дітей у закладах дошкільної освіти знаходиться на постійному контролі: випадки захворювань дітей постійно аналізуються, виявляються причини та намічаються шляхи щодо зменшення їх кількості.


Методична робота

У 2019/2020 навчальному році всі заклади дошкільної освіти району працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою ''Дитина'' та програмою для дітей старшого дошкільного віку ‘’Впевнений старт’’. У КЗ ''ДНЗ №240'' застосовуються спеціальні програми. Всі заклади дошкільної освіти працюють за пріоритетними напрямами: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, гуманітарним, економічним, екологічним.
Докладніше на сторінці ''Методична сторінка''...
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)