Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Доступність до якісних освітніх послуг починається з дошкільної освіти, оскільки саме вона є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти, основою системного розвитку дитини, фундаментом творіння якісно нового освітнього процесу.
Надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти в Індустріальному районі м.Харкова здійснюють 21 заклад дошкільної освіти (ЗДО), а саме:
-17 ЗДО загального розвитку;
-4 ЗДО комбінованого типу, з них:
- для дітей з частими та тривалими застудними захворюваннями КЗ «ДНЗ №232»;
- для дітей з порушенням слуху КЗ «ДНЗ №240»;
- для дітей з порушенням зору КЗ «ДНЗ №268»;
- для дітей з порушенням мови в КЗ «ДНЗ №439».
За рішенням 18 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.08.2012 №798/12 змінено тип та перейменовано ЗДО №232 з ясел-садка компенсуючого типу на ясла-садок комбінованого типу.
З 01.01.2013 року Рішенням 21 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 19.12.2012 № 981/12 ''Про перейменування навчальних закладів’’ в мережу навчальних закладів передано комунальний заклад ''Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 3 Харківської міської ради’’.
Згідно з Рішенням 23 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 17.04.2013 №1114/13 з 1 вересня 2013 року створено комунальний заклад ''Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 272 Харківської міської ради''.

Якщо дитина не має змоги відвідувати заклад дошкільної освіти, а батьки бажають дізнатись, як правильно розвивати і виховувати її, підготувати до школи, є можливість знайти відповіді на актуальні питання. З січня 2018 року (останній четвер кожного місяця з 16.00 - 18.00) в Управлінні освіти працює консультативний пункт для надання індивідуальної та групової соціально-психологічної, педагогічної та інформаційної допомоги батькам та дітям, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, з питань виховання і розвитку дитини дошкільного віку та її соціалізації в суспільстві.


Правила приойму дітей до закладів дошкільної освіти
Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до ст.9,14 Закону України ''Про дошкільну освіту'', п.п.6,7,8,9,10 Положення про дошкільний навчальний заклад та основних положень Статуту кожного закладу освіти.
Здійснює прийом дітей до закладів дошкільної освіти керівник на підставі:
Направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого районним реєстратором.
Заяви батьків або особи, яка їх замінює.
Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
Довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
Свідоцтва про народження дитини.

Прийом дітей до комунальних закладів дошкільної освіти (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад за наявності всіх обов'язкових документів та висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичний висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу за умови попереднього внесення дитини до Реєстру.
У 2018/2019 навчальному році у закладах дошкільної освіти відкрито 214 груп (5402 вихованці), з них:

47 груп для дітей раннього віку:
- з 9 годинним перебуванням: 26 груп, в них 586 дітей;
- з 12 годинним перебуванням: 20 груп, в них 442 дитини
- з 24 годинним перебуванням: 1 група (КЗ ''ДНЗ №240'') для 6 дітей;
167 груп для дітей дошкільного віку:
- з 9 годинним перебуванням: 133 групи, в них 3476 дітей;
- з 10,5 годинним перебуванням: 33 групи, в них 882 дитини;
- з 24 годинним перебуванням: 1 група (КЗ ''ДНЗ №240'') для 10 дітей.
У заклад дошкільної освіти комбінованого типу №№232, 240, 268, 439 відкрито 14 спеціальних груп, а саме:
- у КЗ ''ДНЗ №232'' – 1 група для 25 дітей з частими та тривалими застудними захворюваннями;
- у КЗ ''ДНЗ №240''– 6 груп для 52 дітей з порушенням слуху;
- у КЗ ''ДНЗ №268'' – 3 групи для 25 дітей з порушенням зору;
- у КЗ ''ДНЗ №439'' – 4 групи для 63 дітей з порушенням мовлення.


Згідно з вимогами листа Міністерства освіти і науки України від 04.04.2005 № 1/9-163 щодо охоплення не менше 80% дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням у районі проводиться систематична робота з дітьми, які не відвідують заклади дошкільної освіти. Управлінням освіти району створені персоніфіковані банки даних на цих дітей. Oхоплено 100% 5 річок.

Особливу увагу щодо підготовки до шкільного навчання приділено дітям 6-го року життя. З метою охоплення дітей дошкільною освітою запроваджені різні форми роботи щодо підготовки дітей до навчання у школі, а саме: створено консультативні пункти на базі заклад дошкільної освіти з метою ознайомлення батьків із завданнями та змістом підготовки дітей до навчання у школі; відвідування дітьми окремих занять з вихователем, логопедом, практичним психологом, іншими фахівцями, проводились «Дні відкритих дверей». Також залучаються батьки та діти до проведення масових заходів, дитячих фестивалів, конкурсів, які організовують заклади дошкільної освіти, формуючи у них розуміння, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи неперервної освіти.


Харчування (перейти на сторінку)


Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування дітей в ЗДО включає проведення обов'язкових медичних оглядів, а саме:
• групи раннього віку - 1 раз у квартал з обов'язковою антропометрією;
• групи старшого дошкільного віку - 1 раз на півроку з обов'язковою антропометрією;
• огляд дітей перед профілактичними щепленнями, які проводяться згідно календаря щеплень;
• поглиблений огляд дітей один раз на рік.
Лікарі оглядають дітей, роблять висновок про стан здоров'я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявністю показань). Стан захворюваності дітей у закладах дошкільної освіти знаходиться на постійному контролі: випадки захворювань дітей постійно аналізуються, виявляються причини та намічаються шляхи щодо зменшення їх кількості.


Методична робота

У 2018/2019 навчальному році всі заклади дошкільної освіти району працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою ''Дитина'' та програмою для дітей старшого дошкільного віку ‘’Впевнений старт’’. У КЗ ''ДНЗ №240'' застосовуються спеціальні програми. Всі заклади дошкільної освіти працюють за пріоритетними напрямами: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, гуманітарним, економічним, екологічним.
Докладніше на сторінці ''Методична сторінка''...
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)