Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Положення про Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Управління освіти:

здійснює керівництво навчальними закладами, які знаходяться на території Індустріального району. Діяльність Управління освіти здійснюється згідно з Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, Харківського міського голови, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, голови адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

- здійснення контролю за реалізацією державної політики, дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України;
- здійснення управління та координації діяльності навчальних закладів, що належать до сфери Управління адміністрації Індустріального району, організація їхнього навчально-методичного супроводу;
- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
- організація та забезпечення моніторингу управлінських рішень та їх впливу на якість надаваних освітніх послуг;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;
- впровадження сучасних інформаційних комп’ютерних технологій.

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 09.03.2016 № 68 ''Про затвердження положень структурних підрозділів Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради''Положення про колегію Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської радиІНСТРУКЦІЯ з діловодства в Управлінні освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)