Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Нормативно-правова документація
щодо діяльності психологічної служби


Наказ МОН України від 22.05.2018 №509 ''Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу у системі освіти України''

Етичний кодекс психолога

Державні програми соціального спрямування, над виконанням яких працюють фахівці психологічної служби

Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273

План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р

План заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233-р

Накази МОН України

Наказ МОН України від 01.07.2021 №751 ''Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторськихпрограм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми»''

Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 ''Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами''

Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 ''Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти''

Наказ МОН України від 31.05.2018 №555 ''Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”''

Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 330 від 20.04.2001 'Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України'

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 691 від 19.10.2001 'Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів'

НАКАЗ МIНIСТЕРСТВА ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 28.12.2006 N 864 'Про планування діяльності та ведення документації оціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України'

Листи МОН України

Лист МОН України від 04.04.2022 № 1/3872-22 Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»

Лист МОН України від 29.03.22 №1/3737-22 Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні

Лист МОН України від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»

Лист МОН України від 10.03.2021 № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 “Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти”

Лист МОН України від 30.11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»»

Лист Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти від 20.08.2020 № 6/1015-20 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.р.”

Лист МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н. р.»

Лист МОН України від 30.08.2018 №1/9-516 ''Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації''

Лист МОН України від 30.08.2018 №1/9-515 ''Щодо впровадження Положення про психологічну службу у системі освіти''

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-487 ''Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р.''

Лист МОН України від 28.07.2017 р. №1/9-414 ''Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році''

Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15 ''Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 23.07.2015 №1/9-347 ''Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 05.06.2015 №1/9-280 ''Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році''

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 №1/9-419 ''Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 28.03.2014 №1/9-135 ''Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 11.03.2014 №1/9-135 ''Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 20.03.2014 №1/9-165 ''Про деякі питання атестації соціальних педагогів''

Лист МОН від 06.06.13 № 1/9-413 ''Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти''

Лист МОН від 02.01.13 № 1/9-1 ''Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання''

Лист МОНмолодьспорт України від 26.09.2012 №1/9-683 ''Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів ''

Лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 13.07.2012 № 66/1 ''Роз'яснення щодо організації та проведення ''години психолога'' у загальноосвітніх навчальних закладах''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/9-488 ''Щодо організації та проведення ''години психолога'' у загальноосвітніх навчальних закладах''

Перелік нормативно-правових документів, які регулюють діяльність працівнків психологічної служби в умовах інклюзивного навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України №588 від 09.08.2017 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 №1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 №1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 №1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.»

Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)