Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Запобігання та протидія домашньому насильству


Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»

Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

«Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи»

Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 361-р «Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02. 2021 р. № 145


Уповноважена особа з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Верчикова Ірина Володимирівна,
методист ЦОТ Управління освіти адміністрації Індустріального району ХМР
Контактні данні: psy-ord@ukr.net, телефон 725 53 94

ЖУРНАЛ реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Перелік організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства/булінгу (цькування) тощо

Телефони довіри, «Гарячі лінії» на допомогу захисту від насильства

Алгоритм дій педагогічних працівників у випадку сексуального насильства щодо дитини
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)