Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Антикорупційна діяльність


Закон України «Про запобігання корупції»


Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»


Кодекс законів про працю України


Кодекс України про адміністративні правопорушення


Кримінальний Кодекс України


Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016


В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія
(057)725-80-05
для прийому голосових повідомлень про порушення працівниками Харківської міської ради,її департаментів, управлінь, адміністрацій Закону України ''Про запобігання корупції''Контакти уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Заступник начальника Управління освіти Грицун Наталя Олексіївна
Адреса: вул. Біблика, 26, м. Харків, 61007
Телефон: 057-725-53-01
Електронна пошта: anticorosvitaindustr@city.kharkov.ua
Режим роботи:
Понеділок-четвер 08:00 - 17:00
П’ятниця 08:00 - 15:45
Перерва 12:00 - 12:45

НАКАЗ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 15.06.2020 №67 ''Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради''

НАКАЗ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 24.01.2020 №17 ''Про внесення змін до наказу від 19.04.2019 № 72 «Про порядок розгляду повідомлень про корупцію, які надходять до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради»''

НАКАЗ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 21.05.2019 №83 ''Про внесення змін до наказу Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 02.10.2018 № 134 «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції в Управлінні освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради»

НАКАЗ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 19.04.2019 №72 ''Про порядок розгляду повідомлень про корупцію, які надходять до Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради''

НАКАЗ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 02.10.2018 №134 ''Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції в Управлінні освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради''


Конфлікт інтересів

     Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)

   Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)

   Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - розділ V Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)

   Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства України з питань запобігання корупції від 29.09.20217 № 839 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17)

 Онлайн курс «Конфлікт інтересів - треба знати! Від теорії до практики» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI102+2019_T1/about)


Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняДекларування


ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ РОБОТІ З ЄДРД

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ


     Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією Корупційні правопорушення, та правопорушення, пов'язані з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність – додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17)

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення


Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)