Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Організація медичного обслуговування в закладах дошкільної освіти

Нормативно-правова база
САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів (наказ МОН України від 24.03.2016 №234)

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 ''Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі'' (Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу)

Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу

Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги

Медичне обслуговування дітей в ЗДО
Медичне забезпечення вихованців у закладах дошкільної освіти здійснюють лікарі, які перебувають у штаті дитячої поліклініки та середній медичний персонал, що складається в штаті ЗДО, які поряд з адміністрацією установи несуть відповідальність за здоров'я, фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм , режиму дня і якість харчування. Завідувачі відділеннями організації допомоги дітям і підліткам в освітніх закладах здійснюють керівництво роботою цих установ по всіх розділах охорони здоров'я дітей, у тому числі і по диспансеризації, відповідно до наявних інструктивними матеріалами. Лікарем складається графік роботи в ЗДО, який узгоджується із завідуючою ДДУ і затверджується головним лікарем дитячої поліклініки.
Щоденна робота з підтримки здоров'я дітей в ЗДО складається з періодичного особистого контролю за санітарно-протиепідемічним режимом, гігієнічними і закаливающими заходами, огляду всіх новоприбулих дітей і повернулися після хвороби, розподіл дітей за групами з призначенням їм режиму дня з урахуванням віку і здоров'я, своєчасного проведення профілактичних щеплень, контролю харчування зі складанням та впровадженням 10-денного меню, індивідуального для різних груп дітей з урахуванням здоров'я і віку, ведення освітніх програм для батьків.
Функціональні обов'язки медичних працівників, обслуговуючих дітей в освітніх установах

1. Первинна профілактика
1.1. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ЗДО
1.2. Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу:
• Участь у складанні навчального розкладу.
• Складання режиму дня і занять

2. Харчування:
• Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування.
• Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку.
• Складання меню.
• Бракеражу готової продукції.
• Контроль за виконанням натуральних норм

3. Фізичне виховання:
• Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовуватися
• Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою
• Оцінка фізичної підготовленості дітей

4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі:
• Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції.
• Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави.
Контроль за гігієнічним вихованням.

5. Імунопрофілактика:
• Вакцинація.
• Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення.

6. Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:
• Контроль за перебігом медико-педагогічечкой корекції.
• Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання
• Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом)

7. Ведення документації (медична форма на дитину. виписки і довідки для лікувально-профілактичних установ, військкоматів, літніх оздоровчих установ. інш.)

8. Диспансеризація:
• Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей.
• Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров'я.
• Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах

Примітка:
• Медична допомога дошкільникам безпосередньо в освітній установі здійснюється середнім медичним персоналом. які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи.
• Диспансерне спостереження за дітьми. що мають хронічні захворювання. здійснюється лікувально-профілактичним закладом.
• Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами. • Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров'я дітей.
• Медичні працівники. зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах. можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії. в т.ч. з виїздом у заміські установи.
Медична сестра спостерігає за чистотою. тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей. бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов'язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей. а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі. годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням.
Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту. справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; становить вимоги на лікарські засоби; перев'язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми.
Медична сестра бере знову надходять до установи дітей. проводить огляд шкіри і волосистої частини голови дитини для виключення інфекційних захворювань та педикульозу. В її обов'язки входить ознайомлення знову вчинили дітей з правилами внутрішнього розпорядку. режимом дня та правилами особистої гігієни.


Медична документація ЗДО

1. Медична карта дитини для освітніх установ форма 026 / у - 2000.
2. Контрольна карта диспансерного спостереження (форма 30 / у).
3. Карта профілактичних щеплень (форма 063 / у).
4. Комплексний план роботи на рік, затверджений адміністрацією дитячого дошкільного закладу.
5. Помісячний план роботи.
6. Журнал контролю санітарного стану дошкільної установи (форма № 3013 / у).
7. Диспансерний журнал.
8. Журнал огляду на педикульоз та шкірні захворювання.
9. Журнал обліку прийому дітей у ясла (форма 122 / у).
10. Табель обліку щоденної відвідуваності дітей (форма 123 / у).
11. Листи здоров'я.
12. Журнал обліку інфекційних захворювань (форма 060 / у).
13. Книга обліку контактів з гострими інфекційними захворюваннями (форма 061 / у Карантинний журнал).
14. Санітарний журнал (форма 308 / у).
15. Вступна відомість обліку вперше виявлених нещасних випадків, травм, отруєнь (форма 071 / у). Журнал травматизму.
16. Журнал обліку дітей, направлених до туберкульозний диспансер.
17. Журнал ізолятора (форма 125 / у).
18. Журнал обліку санпросветработа (форма 0380 / у).
19. Журнал контролю за фізкультурними заняттями.
20. Лист адаптації новоприбулих.
21. Журнал обліку гострої захворюваності.
22. Журнал дегельмінтизації.
23. Журнал обліку проф.прівівок.
24. Журнал реєстрації амбулаторних хворих (форма 074 / у).
25. Журнал обліку руху дітей по групах здоров'я.
26. Звіт ясел, ясел-садків, дитячих садків (форма 85-к).
27. Журнал обліку штучної «С» - вітамінізації їжі.
28. Журнал реєстрації медичного огляду працівників.
29. Журнал обліку стану здоров'я працівників харчоблоку.
30. Зошит оцінки харчування.
31. Диспансерний журнал (для реєстрації хворих за формою 030 / у).
Адаптація дітей до дошкільної установи
Контроль за перебігом адаптації здійснюється з перших днів перебування дитини в дошкільному закладі з метою ранньої діагностики відхилень у стані здоров'я і своєчасної їх корекції. Оскільки емоційно-поведінкові реакції є показником вираженості адаптаційного синдрому і найбільш доступні при масовому спостереженні за дітьми, вони можуть бути використані в якості критерію оцінки перебігу адаптації. Найбільш точною є кількісна їх оцінка за допомогою шкал, складених окремо для дітей раннього і дошкільного віку.
Документально контроль за перебігом адаптації оформляється наступним чином. При вступі дитини в ЗДО робиться запис з комплексною оцінкою стану здоров'я та планом заходів щодо полегшення адаптації, з урахуванням адаптації, який визначається дільничним педіатром. У разі відсутності прогнозу адаптації у Формі № 026 / у - 2000, прогноз визначає лікар 31-10. У групі ведеться лист адаптації (таблиця № 2), який заповнює медсестра або вихователь групи, заздалегідь навчені методиці його заповнення. При заповненні аркуша адаптації відзначаються ті градації кожної емоційно-поведінкової реакції, які є у нього в день дослідження (дивися шкалу оцінки). Підсумовуючи всі оцінки зі знаком ‘’плюс’’ чи ‘’мінуc’’, отримують оцінку за день, причому знак ‘’мінус’’ свідчить про несприятливий зміні емоційного стану. У дітей раннього віку лист заповнюється щодня, у дошкільнят 1 раз на три дні. У листі адаптації відзначаються такі дані: прізвище, ім'я дитини, вік, дата, день адаптації, бальна оцінка кожної емоційно-поведінкової реакції (гнів, страх, негативні емоції, позитивні емоції, соціальні контакти, пізнавальна діяльність, сон, апетит), сумарна оцінка за день по всім поведінкових реакцій, маса тіла (у дітей раннього віку), НПР, індивідуальні особливості поведінки дитини. Крім того, реєструються особливості поведінки дитини вдома в адаптаційний період. Загальний контроль за перебігом адаптації в дитячому саду здійснює лікар. Огляд дітей проводиться 1 раз на тиждень у дітей у віці до 3 років і 1 раз 10-12 днів у віці від 4 до 7 років до завершення адаптаційного періоду. У листі адаптації в процесі спостереження даються медичні та педагогічні рекомендації по її полегшення.
У процесі спостереження за періодом адаптації лікарем у Формі № 026/у-2000 відзначаються особливості перебігу адаптаційного періоду і призначаються відповідні коригуючі заходи, якщо в них є необхідність. Якщо в якийсь період лікаря в дошкільному закладі немає, то спостереження за дітьми в період адаптації веде і записує старша медсестра 31-10.
Сумарна оцінка балів:
1. позитивний баланс емоційно-поведінкових реакції (+ 67) - (+ 86).
2. Сприятлива адаптація до школи - (+ 40).
3. Умовно-сприятлива адаптація - зменшення оцінки до (- 10).
Лист адаптації дітей до дитячого садка
При завершенні адаптації у формі невеликого резюме пишеться висновок про тип, перебігу, стадії і ступеня тяжкості адаптації у даної дитини (згідно з класифікацією) і додається (вклеюється у картку) лист адаптації. Критеріями завершення адаптації є: відсутність захворювань та інших відхилень у стані здоров'я, стійка стабілізація емоційно - поведінкових реакцій на досить високому позитивному рівні, хороша працездатність і успішність, успішне виконання дитиною соціальних функцій, притаманних її віку. При відсутності цих критеріїв адаптація не повинна вважатися закінченою, а дітям необхідно проводити коригуючі педагогічні та медичні заходи. Всі випадки виникнення у дітей в період адаптації гострих захворювань і виражених невротичних розладів повинні розцінюватися як її зрив.
Пам'ятки:

Пам'ятка для батьків, щодо профілактики гострих респіраторних захворювань
Профілактика дитячих шкірних хвороб
Гострі кишкові захворювання
Профілактика харчових отруєнь
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)