Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

Нормативно-правова документація
щодо діяльності дошкільних навчальних закладів


Лист Міністерства освіти і науки України від 07.10.2014 №1/9-519 ''Щодо внесення змін до Державних санітарних норм та правил''

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2014 року №576 ''Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 року № 1140''

Спільний Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577 ''Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення''

Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9-482 ''Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 25.07.2014 №1/9-374 ''Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному році''

Лист Міністерства освіти і науки України вiд 27.06.2014 №1/9-341 ''Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році''

Спільний наказ Міністерства освіти и науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 16.04.2014 № 462/204 ''Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних''

Наказ МОН України від 07.10.2013 № 1365 ''Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах''

Наказ МОЗ України від 01.08.2013 № 678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»

Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-499 ''Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку''

Наказ МОН від 17.06.2013 №772 ''Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів''

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.13 № 488 ''Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні''

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2013 № 287 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства»

Лист МОНмолодьспорт України від 28.02.2013 № 1/9-152 ''Про розроблення програм для дошкільної освіти''

Cпільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165 ''Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''

Наказ МОНмолодьспорт України від 01.10.2012 №1053 ''Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах ''

Лист МОНмолодьспорт України від 29.10.2012 №1/9-768 '' Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах ''

Лист МОНмолодьспорт України від 10.09.2012 №1/9-639 '' Про освітню розвиваючу технологію ''Радість розвитку''

Наказ МОНмолодьспорт України від 22.05.2012 №615 ''Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) ''

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

ПРОГРАМА розвитку дітей старшого дошкільного віку ''Впевнений старт''

Наказ МОНмолодьспорт України від 15.05.2012 № 582 ''Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерност і педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів ''Вихователь року ''

Лист МОНмолодьспорт України від 28.05.2012 №1/9-413 '' Iнструктивно-методичні рекомендації ''Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період ''

Лист МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 №1/9-396 ''Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ''

Лист МОНмолодьспорт України від 15.05.2012 №1/9-363 ''Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів ''

(за матеріалами офіційного сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України)
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Закон України ''Про дошкільну освіту''

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

- ‘‘Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 14.06.2002 № 826 ;

- ‘‘Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів’‘ від 26.08.2002 № 1243;

- ‘‘Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад’‘ від 12.03.2003 № 305;

- ‘‘Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс ‘‘дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад’‘, ‘‘ загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад’‘від 12.03.2003 № 306;

- ‘‘Про затвердження положення про центр розвитку дитини’‘ від 5 жовтня 2009 № 1124;

НАКАЗИ

Базовa програмa розвитку дитини дошкільного віку ''Я у Світі''


- ‘‘Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України’‘ Наказ МОН від 20.12.1993 № 455;

- ‘‘Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах’‘ Наказ МОН від 20.02.2002 № 128;

- ‘‘Про затвердження типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах’‘ Наказ МОН від 11.09.2002 № 509;

- ‘‘Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу’‘ Наказ МОН від 24.04.2003 № 257;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах ‘‘Наказ МОН від 28.10.2008 № 985;
- ‘‘Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;

- ‘‘Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;

- ‘‘Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу’‘ спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165

ЛИСТИ
- ‘‘Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.08.2005р. № 1/9-431;
- ‘‘Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах’‘ від 19.05.2006р. № 1/9-349;
- ‘‘Про режим роботи дошкільних навчальних закладів’‘ від 24.01.2007р. № 1/9-36;
- ‘‘Про організацію обліку дітей дошкільного віку’‘ від 07.05.2007 № 1/9-263;
- ‘‘Про присвоєння педагогічних звань ‘‘вихователь-методист’‘ та ‘‘старший вихователь’‘ від 26.11.2007 № 1/9-706;
- ‘‘Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах’‘ від 21.06.2007р. № 1/9-394
- ‘‘Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності’‘ від 26.02.2008 № 1/9-101
- ‘‘Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів’‘ від 23.05.2008 №1/9 - 335
- ‘‘Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів ‘‘дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад’‘ від 17.12.2008 № 1/9-812
- ‘‘Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу’‘ від 15.12.2008 № 1/9-904
- ‘‘Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп’‘ від 26.11.2008 № 1/9-764 - ‘‘Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах’‘ від 16.03.2009 № 1/9-165;
- ‘‘Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей’‘ від 26.11.2009 № 1/9-812
- ‘‘Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу’‘ від 26.11.2009 № 1/9-810
Науково - методична забезпечення дошкільної освіти
Концепція розвитку дошкільної освіти
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

IНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ
- ‘‘Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі’‘ Лист ІІТЗО від 26.07.2010р. №1.4/18-3082;
- ‘‘Планування роботи в дошкільних навчальних закладах’‘ від 03.07.2009 № 1/9-455 - ‘‘Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади’‘ від 04.10.2007 № 1/9-583
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.03.2006 № 1/9-153;
- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 18.07.2008 № 1/9-470;
- ‘‘Про здійснення соціально-педагогічного патронату’‘ від 17.12.2008 № 1/9-811
Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)