Новини
Контакти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
загальної середньої освіти
Заклади
позашкільної освіти

«Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих...».
(Базовий компонент дошкільної освіти в Україні)
Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст. 4)
Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
• забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
• забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
• визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст.2)
Завданнями дошкільної освіти є:
• збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
• виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст. 7)
Роль сім'ї у дошкільній освіті
1.Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст. 8).
Міністерство освіти і науки України визначило порядок організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах на 2016/2017 навчальний рік.
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.
Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році є такі:
- національно-патріотичне виховання;
- економічне виховання;
- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
- музичне виховання;
- а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.
За педагогами ДНЗ зберігається право вибору освітніх програм: комплексної як основної; додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. Дітям з особливими освітніми потребами надається якісна корекційна допомога завдяки взаємодії вихователів, асистентів вихователів (в інклюзивних групах), корекційних педагогів і батьків.
Взаємодія ДНЗ із батьками вихованців переходить від презентації роботи закладу і груп до організації та проведення ігор, занять, прогулянок, свят, гуртків тощо. Також основними напрямами цієї роботи є медико-психолого-педагогічна просвіта батьків (осіб, що їх замінюють). З боку місцевих органів управління освітою, їхніх методичних служб.
Позитивним показником для педагогічного колективу є розроблення власних новацій, участь в апробації нових методик, технологій, підходів, а також запозичення та впровадження вже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

У 2016/2017 навчальному році продовжено роботу районних методичних об’єднань для:

Вихователів – методистів ДНЗ (ДНЗ № 427);
Вихователів груп дітей раннього віку (ДНЗ № 453);
Вихователів груп дітей молодшого дошкільного віку (ДНЗ № 193; 439);
Вихователів груп дітей старшого дошкільного віку (ДНЗ №407; 438);
Інструкторів з фізичної культури (ДНЗ № 463);
Тематичні «Соціально – моральний розвиток дошкільника через правову освіту» (ДНЗ №272) та «Художньо – естетичний та креативний розвиток дошкільника через зображувальну діяльність» (ДНЗ № 280).''ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ''

МЕТА РОБОТИ:
1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, розкриття потенційних можливостей кожного педагога.
2. Поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності молодих вихователів.
3. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів чинних програм та методик дошкільної освіти.
4. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням вимог сьогодення.
5. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ району з послідуючим аналізом.
6. Підготовка молодих вихователів до участі у методичних заходах.
Детальніше...


Методичні рекомендації:

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 12.08.2016 №1/9-432 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 20.05.2015 № 1/9-249 ''Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році''

Наказ МОН України від 22.04.2015 № 446 ''Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності''

Науково-методичні заходи

Pайонний майстер-клас для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів району
27.11.2015 на базі ДНЗ № 427 відбувся районний майстер-клас вихователя Пройдакової Ю.О., яка посіла ІІІ місце у другому етапі третього Всеукраїнського (заключного) туру конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році. В роботі майстер-класу взяли участь вихователі-методисти дошкільних навчальних закладів району.
Під час проведення майстер – класу вихователь Пройдакова Ю.О. шляхом прямого і коментованого показу послідовності практичних дій, методів і прийомів педагогічної діяльності презентувала досвід роботи з теми: «Ознайомлення зі створеною системою навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку, в основі якої лежить поглиблене вивчення знайомих предметів».
Присутні мали змогу переглянути організацію творчої роботи педагога з вихователями та з дітьми під час режимних моментів.
Майстер-клас завершився вправою «Трибуна вільних думок», під час якої учасники висловили свої думки щодо практичної цінності набутого досвіду та використання його в практичній діяльності.

Засідання для молодих вихователів дошкільних навчальних закладів району на тему: «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти»
17 жовтня 2015 року на базі ДНЗ № 93 для молодих вихователів дошкільних навчальних закладів району відбулося засідання на тему: «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти». У засіданні брали участь 21 педагог.
У ході роботи було переглянуто: комплексне заняття з мовленнєвого розвитку з дітьми молодшого дошкільного віку (5 рік життя) за темою: «Овочі », виховательВерещагіна Н.В.; інтегроване заняття за темою: ''Барви осені'' з дітьми старшої дошкільної групи, вихователь Цимбал О.Ю. Вихователі мали змогу здійснити самоаналіз та аналіз відвіданих занять.
Методист МЦ районного управління освіти Дубодєлова І.О. виступила з презентацією на тему «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти». Під час презентації були висвітлені основні питання визначеної теми:
• Базовий компонент мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку;
• значення рідної мови в житті дитини;
• теоретичні засади навчання дітей рідної мови;
• змістова характеристика навчання дітей рідної мови;
• вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять.
Вихователь – методист Демченко Т.В.. виступила з презентацією на тему: «Форми навчання дітей рідної мови».
Ознайомили слухачів із роздатковим та демонстраційним матеріалом та способами його використання у практичній роботі з вихованцями, оглянули виставку методичної літератури та розвиваючих ігор з мовленнєвого розвитку.


Засідання для молодих вихователів дошкільних навчальних закладів району на тему: «Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі»
19 вересня 2015 року на базі ДНЗ № 193 для молодих вихователів дошкільних навчальних закладів району відбулося перше засідання на тему: «Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі». У засіданні брали участь 21 педагог.
У ході роботи було переглянуто: предметне заняття з логіко-математичного розвитку з дітьми молодшого дошкільного віку (5 рік життя) за темою: «Вийшла качечка гуляти», вихователь Філоненко Н.Ф.; комбіноване заняття за темою: ''Осіння подорож'' з дітьми старшої дошкільної групи, вихователь Меденцева С.А. Вихователі мали змогу здійснити самоаналіз та аналіз відвіданих занять.
Методист МЦ районного управління освіти Дубодєлова І.О. виступила з презентацією на тему «Сучасне заняття: змістовні та структурні ознаки», під час якої ознайомила присутніх з теоретичними питаннями з даної проблеми. Також звернула увагу присутніх на те, що організація занять в сучасному дошкільному закладі залежить від уміння вихователя підготовити заняття, орієнтуватися у великому обсязі методичної літератури, вибирати з усіх представлених технологій найефективніші для реальних умов конкретного дошкільного навчального закладу, групи дітей. Під час презентації були обговорені пріоритетні напрями роботи ДНЗ у 2013/2014 навчальному році, розглянуті особливості організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з вимогами програм «Дитина» та «Впевнений старт», висвітлені основні аспекти створення розвиваючого середовища у дошкільному навчальному закладі.
Завідувач ДНЗ Шляпіна О.В. і вихователь - методист Жукова М.В. ознайомили слухачів із предметно-ігровим середовищем закладу, нестандартним ігровим обладнанням, роздатковим та демонстраційним матеріалом та способами його використання у практичній роботі з вихованцями, оглянули виставку розвиваючих ігор, виготовлених вихователями власноруч.Oбласний науково-методичний семінар керівників районних (міських) методичних об’єднань музичних керівників дошкільних навчальних закладів за темою: ‘’Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до мистецтва’’
21.03.2015 на базі ДНЗ №378
21.03.2015 на базі ДНЗ № 378 відбувся обласний науково-методичний семінар керівників районних (міських) методичних об’єднань музичних керівників дошкільних навчальних закладів за темою: ‘’Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до мистецтва’’. У науково-методичному блоці виступили: Холтобіна О.У., професор кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ ‘’Харківська академія неперервної освіти’’, з доповіддю за темою ‘’Залучення дітей до музичної культури – складова процесу гармонійного розвитку особистості’’; Остапенко А.С., методист Центру громадянського виховання КВНЗ ‘’Харківська академія неперервної освіти’’ з співдоповіддю за темою: ‘’Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку в контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)’’; Дубодєлова І.О., методист МЦ управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради Інформаційним повідомленням з досвіду роботи ‘’Організація ефективної роботи районних методичних об’єднань музичних керівників дошкільних навчальних закладів’’.
Під час практичного блоку семінару було переглянуто: заняття у групі молодшого дошкільного віку (5-ий рік життя) ‘’Зустріч з мелодією’’; заняття гуртка ‘’Подорож казкою’’; драматизація казки ‘’Червоний капелюшок’’.
Робота в групах (розробка моделі реалізації освітньої лінії ‘’Дитина у світі культури’’, тема: ‘’Шляхи підвищення якості художньо - естетичного виховання дошкільників’’.)
ФОТОЗВІТ...

Проблемний семінар на тему
Тема: ‘’Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі’’
13.03.2013 на базі ДНЗ №378
13 березня 2013 року на базі ДНЗ № 378 для вихователів та вихователів - методистів дошкільних навчальних закладів району пройшов проблемний семінар на тему ‘’Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі’’. У семінарі взяли участь 42 педагога - дошкільники району, методист з дошкільного виховання районного методичного центру.
У ході семінару було переглянуто: предметне заняття з логіко-математичного розвитку з дітьми молодшого дошкільного віку (5 рік життя) за темою: ‘’Як математичні завдання допомогли зайцю’’, вихователь Петреченко З.К.; комбіноване заняття за темою: ‘’Знай, люби, бережи’’ з дітьми старшої дошкільної групи, вихователь Анохінона Н.Р.; театральну виставу ‘’Червоний капелюшок’’, яку показали діти старшого дошкільного віку під керівництвом музичного керівника Войтенко О.Ю. Педагоги мали змогу здійснити самоаналіз та аналіз відвіданих занять.
Методист МЦ районного управління освіти Дубодєлова І.О. виступила з презентацією на тему ‘’Сучасне заняття: змістовні та структурні ознаки’’, під час якої ознайомила присутніх з теоретичними питаннями з даної проблеми. Також звернула увагу присутніх на те, що організація занять в сучасному дошкільному закладі залежить від уміння вихователя підготовити заняття, орієнтуватися у великому обсязі методичної літератури, вибирати з усіх представлених технологій найефективніші для реальних умов конкретного дошкільного навчального закладу, групи дітей. Під час презентації були обговорені пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти, розглянуті особливості організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з вимогами програм ‘’Я у Світі’’ та ‘’Впевнений старт’’, висвітлені основні аспекти створення розвиваючого середовища у дошкільному навчальному закладі. Педагоги району мали змогу взяти активну участь у практичній роботі.
Завідувач ДНЗ Терентьєва Н.М. і вихователь - методист Золотарьова О.М. ознайомили учасників семінару із предметно-ігровим середовищем закладу, нестандартним ігровим обладнанням, роздатковим та демонстраційним матеріалом та способами його використання у практичній роботі з вихованцями, оглянули виставку розвиваючих ігор, виготовлених вихователями власноруч.
ФОТОЗВІТ...

Науково-методичний семінар для вихователів-методистів ДНЗ.
Тема: ‘’Проекти як форма роботи з педагогічними працівниками’’.
24.10.2012 на базі ДНЗ №378
Були переглянуті інтегровані заняття з проектної діяльності у старших групах (вихователі Шамрай Н.В. і Петриченко З.К.).
Під час теоретичного блоку були розглянуті питання: проектний метод у діяльності дошкільного закладу; класифікація проектної діяльності, освоєння дошкільнятами проектної діяльності, варіативність використання інтегрованого методу проектів.
Вихователь-методист ДНЗ № 378 Золотарьова О.М. ознайомили своїх колег з умовами, які створені у ДНЗ для роботи з педагогами і дітьми.
Під час практичного блоку учасники розробили примірний план роботи вихователя з підготовки проекту.
З вихователями було проведено майстер-клас, після презентації всі учасники виготовляли поробки з кольорового паперу (Борщ М.В.).
Учасники отримали методичні рекомендації щодо змісту роботи з дітьми із реалізації завдань щодо розвитку креативності у дитини засобами образотворчого мистецтва від вихователя-методиста ДНЗ № 376 Панової Г.О.

Семінар для вихователів старших груп ДНЗ району
Тема: ''Організація освітньої роботи з дітьми 5-річного віку, відповідно до вимог програми розвитку дитини старшого дошкільного віку ''Впевнений старт''
04.10.2012 на базі ДНЗ № 438

Законом України ‘’Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти’’ (№2442-VІ від 06.07.2010) передбачено запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку. Відомо, що шостий рік життя - особливий період дошкільного дитинства, в якому відбувається бурхливий психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у розвитку мислення, уяви, пам'яті, сприймання. Діти цього віку вже мають певний життєвий досвід, уявлення про самого себе і навколишній світ, здатні аналізувати й оцінювати власні досягнення. Враховуючи ці особливості, важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність. Вихователі ознайомились із сучасними підходами, методами і прийомами організації освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою ‘’Впевнений старт’’, мали змогу ознайомитися з творчими здобутками вихователів закладу з даної проблеми В ході семінару вихователі мали змогу переглянути заняття з мовленнєвого розвитку, пізнавального розвитку та ігрову діяльність дітей в групах старшого дошкільного віку.
Методична нарада для вихователів-методистів ДНЗ

02.10.2012 на базі ДНЗ № 457 відбулася методична нарада для вихователів-методистів ДНЗ щодо організації атестації педагогічних працівників. Завідувач методичним центром управління освіти Куртова О.Я. познайомили учасників наради з алгоритмом проведення атестації педагогічних працівників дошкільних закладів у 2012/2013 навчальному році. Надала методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 за № 1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327
Педагогічна зустріч вихователів-методистів ДНЗ району

25 вересня 2012 року у ДНЗ № 427 відбулася педагогічна зустріч вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів району, на якій були розглянуті питання про організацію роботи в дошкільних закладах у 2012/2013 навчальному році, презентація і обговорення Базового Компоненту дошкільної освіти у новій редакції та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку ‘’Впевнений старт’’.
Cвяткування Дня дошкілля - 2012
2011/2012 навчальний рік
24.02.2012 під керівництвом Дубодєлової І.О., методиста МЦ відбулося чергове засідання ‘’Школи молодого вихователя – методиста ДНЗ’’
Тема: Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті.
1. Перегляд заняття гуртка ‘’Пластичний балет’’ за Єфименко М.М..
2. Перегляд заняття на тему: ‘’Кругосвітня подорож’’ (з елементами загартування).
3. Нетрадиційні підходи до завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку. М.Єфіменко. Доповідь.
4. Особливості змісту технології фізичного виховання дітей М. Єфименка.
5. Засідання круглого столу ‘’Виконання інноваційних технологій : досвід, проблеми, перспективи ‘’.
6. Огляд розвивального середовища в ДНЗ.
7. Виставка ‘’Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку’’.


17.02.2011 на базі комунального закладу ''Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №427 Харківської міської ради'' пройшов районний Інтелектуальний тренінг для вихователів – методистів ДНЗ.19.11.2010 Iнтелектуальний тренінг для вихователів – методистів ДНЗ Орджонікідзевського району м. Харкова за темою: ''Планування та організація життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку ''Я у Світі''.18.10.2010 Майстер – клас для вихователів дошкільних груп ДНЗ за темою: ''Художньо – естетичний та креативний розвиток через зображувальну діяльність дошкільника''.


Десять відповідей на питання батьків п’ятирічних дітей.Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 2016 (C)